previous pauseresume next

اهدای جایزه دانشمند برگزیده دهه اخیر در حوزه علوم پزشکی به عضو هیات علمی دانشگاه

در لوح سپاس و دیپلم افتخار که از سوی دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشورمان به ایشان اهدا گردید، آمده است:

 

دیپلم افتخار
جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی
دانشمند برتر دهه اخیر

محقق عالی مقام سرکار خانم دکتر رویا کلیشادی

نظر به اینکه سرکارعالی در ارزشیابی برگزیدگان پزشکی سال ۱۳۹۴ این فرهنگستان با توجه به تعداد زیاد مقالات استناد شده در مجلات با ضریب تأثیر بالا و H Index 30 و بالاتر، به عنوان دانشمند برگزیده دهه اخیر در حوزه علوم پزشکی برگزیده شده‌اید، بدینوسیله از تلاشهای علمی شما تقدیر به عمل آمده و دیپلم افتخار دانشمند برگزیده دهه اخیر در حوزه علوم پزشکی به حضورتان تقدیم می‌شود. از درگاه ایزد منان برایتان توفیقات روزافزون در گسترش مرزهای دانش و خدمت به جمهوری اسلامی ایران آرزومندیم.

 

دکتر سید علیرضا مرندی
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی
جمهوری اسلامی ایران