previous pauseresume next

در وعده ناهار غذای کمتری مصرف کنید

در صورتی که در زمان ناهار منزل نیستید، سعی کنید از قبل غذای خود را آماده کنید تا کمتر به رستوران بروید.می توانید در زمان هایی که فرصت کافی دارید، غذای بیشتری درست کنید و آن را در یخچال یا فریزرنگه دارید تا در مواقعی که غذای آماده ندارید آنها را مصرف کنید.از غذاهای سالم از قبیل غلات سبوس دار استفاده کنید.