رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش مجازی

 

مرور سیستماتیک و متا آنالیز مقدماتی و پیشرفته

پروپوزال نویسی مطالعات مرور نظام مندسرچ سیستماتیک و تعیین خط سرچاستراتژی سرچ و تعیین خط سرچمعیارهای کیفیت سنچی مطالعاتاستخراج داده ها از جداول و نمودارهامدل اثرات تصادفی و ثابت در متاآنالیزاجرای متاآنالیز در نرم افزارتحلیل زیرگروهی متاآنالیزتفسیر نتایج متاآنالیز

عناوین

مدرس

زمان برگزاری

مهارت پروپوزال نویسی

دکتر مطهر حیدری

یکشنبه- 29 تیرماه1400،  ساعت 13-11

انتظار براورد چه شاخص هایی را در چه نوع مطالعاتی دارید؟ ضرورت همخوانی اهداف و متد

دکتر ابراهیم عبدالله پور

سه شنبه- 31 تیرماه1400،  ساعت 13-11

مقاله نویسی پیشرفته

دکتر رویا کلیشادی

یکشنبه- 5 مردادماه1400، ساعت 13-11

اموزش نگارش نامه های علمی و مکاتبات

(Letter writing)

مهندس لیلا برومند

سه شنبه- 7 مردادماه1400، ساعت 13-11

مرور نظام مند : مبانی سنجش کیفیت مقالات

دکتر زهرا حیدری

یکشنبه- 12 مردادماه1400، ساعت 13-11

مرور نظام مند و متاآنالیز: استخراج اندازه اثر

دکتر مریم یزدی

سه شنبه- 14 مردادماه1400، ساعت 13-11

اموزش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

دکتر زهرا حیدری

یکشنبه- 19 مردادماه1400،  ساعت 13-11

اموزش پیشرفته نرم افزار اکسل جهت ورود اطلاعات، رسم نمودار، انتقال داده ها به نرم افزار های اماری

دکتر انسیه طاهری

سه شنبه-21 مردادماه1400، ساعت 13-11

راهکارهای یافتن افراد متخصص در رشته های  مختلف در سطح بین المللی و همکاری های علمی

دکتر مطهر حیدری

یکشنبه- 26 مردادماه1400، ساعت 13-11

داوری تخصصی طرح ها و مقالات

دکتر مصطفی امینی

سه شنبه- 28 مردادماه1400، ساعت 13-11