رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت پژوهشی

Dr Seyed Ahmad vaez

دکتر سید احمد واعظ

استادیار گروه بیوانفورماتیک، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

 

تلفن دفتر کار: 37923851-031

پست الکترونیک: ahmad.vaez@gmail.com