رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با ما

آدرس: اصفهان- خ هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-ساختمان آفرینش-پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر

وب سایت: https://ppncd.mui.ac.ir

پست الکترونیکppncd@mui.ac.ir

تلفن37925280-031

دورنویس37925280-031

کد پستی: 73461-81746