رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

Dr Ibrahim Abdollahpour

دکتر ابراهیم عبداله پور

استادیار پژوهشی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

 

تلفن دفتر کار: 37925283-031

پست الکترونیک: ebrahemen@gmail.com