رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش عملکرد سالیانه

با توجه به بار بيماري هاي غيرواگير در جامعه و ضرورت پيشگيري اوليه از آنها، اين پژوهشكده در زمينه ي برهم كنش شيوه زندگي، عوامل محيطي و جنبه هاي ارثي در بروز اين بيماري ها و همچنين پيشگيري و كنترل رفتارها و عوامل خطرزاي زمينه اي مربوطه فعاليت مي نمايد. همكاران اين مجموعه توفیق داشته اند تا به لطف الهی و با حمایت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فعالیت هایی در زمینه پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر تاکنون انجام دهند.