رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه آموزشی

 

کارگاه های برگزار شده توسط پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر در هفته پژوهش سال 1400

مدرس

تاریخ و ساعت

عنوان کارگاه

دکتر فرحناک اسدی

شنبه 13 آذر ساعت 11-9

چرا و چگونگی پژوهش

دکتر مطهر حیدری

شنبه 13 آذر ساعت 11-10

معرفی گرنت های خارج دانشگاهی و نحوه جذب آنها

دکتر رویا کلیشادی

یکشنبه 14 آذر ساعت 12-10

مرور همتا (Peer Review)

مهندس حسین توحیدی

دوشنبه 15 آذر ساعت 15-13

اصول کار تیمی در پژوهش

دکتر مرادیان

شنبه 13 آذر ساعت 15-13

سیتوژنتیک/ سیتوژنتیک پیشرفته

یکشنبه 14 آذر ساعت 12-10

سه شنبه 15 آذر ساعت 12-9

چهارشنبه 17 آذر ساعت 14-9

دکتر کاظمی- خانم امینی

13 آذر 6 ساعت

استخراج DNA

دکتر کاظمی- خانم امینی

14 آذر 6 ساعت

PCR و ژل الکتروفورز

دکتر کاظمی- خانم امینی

15 آذر 10 ساعت

استخراج RNA و RT-PCR

دکتر کاظمی- خانم امینی

16 آذر 6 ساعت

Real-Time PCR

دکتر خان احمد

17 آذر و 1 دی 10 ساعت

کلونینگ

دکتر خان احمد

18 آذر 6 ساعت

الیزا

دکتر خان احمد

18 آذر 10 ساعت

وسترن بلات

دکتر خان احمد

18 آذر 5 ساعت

ترانسفکشن سلولهای یوکاریوت

دکتر خان احمد

18 آذر 5 ساعت

فلوسایتومتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه وبینار های صفر تا صد پژوهش از 4 مهر  تا 14 آذر 1400 برگزار شد. هدف از آموزش ها اگاهی محققین و اعضا هیات علمی با نحوه صحیح و علمی تهیه پروپوزال تا به نتیجه رساندن ان و تهیه مقاله و گزارش نهایی بود. تمامی عناوین از صفر تا صد اموزش داده شد و سعی شد که اشکالات و خطاهای رایج در اجرای یک پژوهش علمی برطرف شود.