رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری ژورنال کلاب

اولين ژورنال کلاب  

در تاریخ سه شنبه ۱۱شهريور ماه ۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دفتر رياست پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غيرواگير برگزار شد.

موضوع:آشنائی با روش های ارائه مقالات در جلسات ژورنال کلاب و زمینه های همکاری مشترک ۳ مرکز تحقیقات

ارائه دهنده:خانم دكتر كليشادي

دومين ژورنال کلاب  

در تاریخ سه شنبه ۲۵شهريور ماه ۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دفتر رياست پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غيرواگير برگزار شد.

موضوع:تداخل ژن،محیط و شیوه زندگی در شکل گیری بیماری های غیرواگیر

ارائه دهنده:خانم دكتر كليشادي

سومين ژورنال کلاب 

در تاريخ سه شنبه ۲۹ مهرماه ۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت، طبقه اول، گروه مهندسی بهداشت محیط، دفتر گروه برگزار شد.

موضوع:نقش عوامل زیست محیطی بر تغییرات epigenetically و اثرات آنها بر رشد و نمو

ارائه دهنده:خانم ميرزازاده

چهارمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۳ ساعت ۱۲ ظهر در سالن کنفرانس معاونت پژوهشی برگزار شد.

موضوع: استفاده از فناوری های نوین در مدیریت سلامت (انسان و محیط). 

ارائه دهنده: خانم دکتر رشیدی

پنجمین ژورنال کلاب  

در تاریخ چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۳ ساعت ۱۲:۱۵ ظهر در دانشکده بهداشت، طبقه اول، گروه مهندسی بهداشت محیط، دفتر گروه برگزار شد.

موضوع: بیوسنسورها و کاربرد آنها در علوم پزشکی. 

ارائه دهنده: آقای دکتر رفیعی نیا

ششمين ژورنال کلاب  

در تاریخ يك شنبه ۲۱ دي ماه ۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت، طبقه اول، گروه مهندسی بهداشت محیط، دفتر گروه برگزار شد.

موضوع: Obesity paradox

ارائه دهنده: خانم دكتر فلاح

 

هفتمين ژورنال کلاب 

در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دفتر ریاست پژوهشکده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غيرواگير برگزار شد.

 Bioinformatics :موضوع

ارائه دهنده: خانم نوشين ذاكر

هشتمین ژورنال کلاب  

در تاریخ یک شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۴ ساعت ۱۲ ظهر در دفتر ریاست پژوهشکده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غيرواگير برگزار شد.

  Effects of Polycyclic Aromatic Hydrocarbones (PAHs) on genes' expression  :موضوع

ارائه دهنده: خانم سعیده عشوری

نهمين ژورنال کلاب 

در تاریخ سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۹۴ ساعت ۱۲ ظهر در دفتر ریاست پژوهشکده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غيرواگير برگزار شد.

Metabolic syndrome and minerals :موضوع

ارائه دهنده: خانم دكتر سيلوا هوسپيان

دهمین ژورنال کلاب  

در تاریخ یک شنبه ۱ شهریور ماه ۹۴ ساعت ۱۳ ظهر در دفتر ریاست پژوهشکده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غيرواگير برگزار شد.

Environmental Obesogenic Chemicals:موضوع  

ارائه دهنده: خانم مهندس پریناز پورصفا

یازدهمین ژورنال کلاب  

در تاریخ یک شنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۵ ساعت ۱۲ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد.

موضوع:

The role of Genetics in Prevention of Non-communicable Disease   

ارائه دهنده: آقای دکتر مهرداد زینلیان

دوازدهمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۹ خرداد ماه ۹۵ ساعت ۱۲ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد.

موضوع:  

Insights into the genetic basis of type 2 diabetes 

ارائه دهنده: آقای دکتر مهدی خرمی

سیزدهمین ژورنال کلاب  

در تاریخ یک شنبه ۲۷ تیر ماه ۹۵ ساعت ۱۲ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد. 

 موضوع : 

toxicogenetic;‎ a new vision in toxicology 

ارائه دهنده: آقای دکتر کریم ابراهیم

چهاردهمین ژورنال کلاب

در تاریخ سه شنبه ۲۷ مهر ماه ۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد. 

موضوع:  

Genetically modified foods  

ارائه دهنده: خانم دکتر مطهر حیدری

پانزدهمین ژورنال کلاب  

در تاریخ یک شنبه ۲۳ آبان ماه ۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد. 

موضوع:

Urinary Concentrations of Bisphenol A and Phthalate Metabolites Measured during Pregnancy and Risk of Preeclampsia   

ارائه دهنده: خانم نسیم رفیعی

شانزدهمین ژورنال کلاب  

در تاریخ یک شنبه ۲۸ آذر ماه ۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد.
موضوع:آشنایی با بیوانفورماتیک پزشکی

ارائه دهنده: آقای دکتر سید احمد واعظ

هفدهمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد.
موضوع:تشریح روش ثبت اختراع- بررسی مورد ثبت اختراع نمونه بردار خودکار

ارائه دهنده: آقای مهندس محمد قاسمیان

هجدهمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در دانشکده بهداشت برگزار شد.
موضوع :Genetic and Environmental Effects on Weight, Height, and BMI ".

ارائه دهنده: خانم دکتر سیلوا هوسپیان

نوزدهمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن کنفرانس آزمایشگاه جامع(جنب مرکز مهارت های بالینی) برگزار شد.
موضوع :Gastric cancer;‎ Genetics and Environment

ارائه دهنده: عباس مریدنیا

بیستمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۶ شهریور ماه ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: Molecular Docking in Drug Design & Discovery  

ارائه دهنده: دکتر منیژه مهدوی

بیست و یکمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع:   تاثير مكمل هاي حاوي اسيدهاي چرب بر كاهش عوارض آلودگي هوا

ارائه دهنده: مریم بحرینیان

بیست و دومین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۶ آذر ماه ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع:  Association of phthalate exposure and adipokine levels and obesity 

ارائه دهنده: دکتر بهار شوشتری

بیست و سومین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه اول بهمن ماه ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع:

 Recombinant Endolysinsas Potential Therapeutics against

Pathogenic Bacteria: Current Status of Research and Novel Delivery Strategies

ارائه دهنده: دکتر حامد حداد

بیست و چهارمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: Monoclonal Antibody  

ارائه دهنده: دکتر مریم شرفی

بیست و پنجمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Applying the Intervention Mapping protocol to develop a kindergarten-based, family-involved intervention to  increase European preschool children’s physical activity levels: the ToyBox-study 

ارائه دهنده: دکتر شهربانو دانیالی

بیست و ششمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Novel mutations in patients with Usher syndrome and Usher-related syndrome disorder

ارائه دهنده: سرکار خانم لیلا صابری

بیست و هفتمین ژورنال کلاب 

در تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Autism Spectrum Disorder and Particulate Matter Air Pollution before, during, and after Pregnancy

ارائه دهنده: سرکار خانم دکتر حکیمه طیری

بیست و هشتمین ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Impaired natural killer cell subset phenotypes in human obesity

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد معافی

بیست و نهمین  ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه ۲۹  مهر ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Genetic Hearing Loss

ارائه دهنده: خانم دکتر سپیده قباخلو

سی امین  ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه۱۱ آذر ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Diagnosis, monitoring, and prevention of exposure-related non-communicable diseases in the living and working environment: DiMoPEx-project is designed to determine the impacts of environmental exposure on human health

ارائه دهنده: خانم دکتر مریم شرفی

سی و یکمین  ژورنال کلاب 

در تاریخ سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Long-term consequences of prenatal stress and neurotoxicants exposure on neurodevelopment

ارائه دهنده: خانم دکتر نگین بدیهیان

سی و دومین  ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه ۳۰ دی ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Arsenic exposure, diabetes-related genes and diabetes prevalence in a general population from Spain

ارائه دهنده: خانم دکتر منیژه مهدوی

سی و سومین  ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات پژوهشکده (جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) برگزار شد.
موضوع: 

Airborne microplastics: Consequences to human health?‎

ارائه دهنده: خانم دکتر بهار شوشتری

سی و چهارمین  ژورنال کلاب 

در تاریخ یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد.
موضوع: 

Phthalate Exposure as a Risk Factor for Hypertension

ارائه دهنده: آقای دکتر محسن گلستانزاده

سی و پنجمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر برگزار شد.

موضوع:

The common effect of FTO gene in obesity and cancer

ارائه دهنده: خانم فایزه احمدی

سی و ششمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ساعت ۱۲ در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد.

موضوع:

 Cadmium Exposure and Bone- Related  Problems

ارائه دهنده: خانم انسیه طاهری

سی و هفتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ساعت ۱۲  در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد.

موضوع:

Green Space And Blood Glucose

ارائه دهنده: خانم پروین گلی

سی و هشتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۳۰ تیر  ماه ساعت ۱۲ در پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر برگزار شد.

موضوع:

Epigenetics  

ارائه دهنده: آقای دکتر مجید خیرالهی

سی و نهمین جلسه  ژورنال کلاب 

 

در تاریخ ۳۱ شهریور  ماه ساعت ۱۲ در پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر برگزار شد.

موضوع: کاربرد اپی ژنتیک در ارزیابی خطر محیط زیست

ارائه دهنده: خانم ملیحه موذنی

چهلمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۸ مهر  ۱۳۹۸ در محل تالار میعاد دانشکده بهداشت برگزار گردید.

موضوع: مصرف ماهی در اوایل بارداری و آترزی مادرزادی دستگاه گوارش در مطالعه محیط زیست و کودکان ژاپن

ارائه دهنده: خانم مریم بحرینیان

چهل و یکمین جلسه  ژورنال کلاب 

 در تاریخ ۱۰آذر  ۱۳۹۸ در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

موضوع:

 Stem cell-based therapies for cancer treatment

ارائه دهنده: آقای عرفان خرم

چهل و دومین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۴ آذر  ۱۳۹۸ در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

موضوع:

 Evidence of Genetic Effects on Blood Lead Concentration

ارائه دهنده:  خانم مهندس سهیلا داودی

چهل و سومین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۹ دی  ۱۳۹۸ در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

موضوع:

 Epigenetic of osteoporosis

ارائه دهنده:  آقای صادق برادران مهدوی

چهل و چهارمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۷ بهمن  ۱۳۹۸ در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

موضوع:

 Impact of epigenetics phenomena on obesity: Association of gene promoter methylation early at birth and childhood adiposity  

ارائه دهنده:  خانم نفیسه وطن دوست

چهل و پنجمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  ۳۱ فروردین ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع:

 Impact  Intervention during the first 1000 days in Mexico

ارائه دهنده:  خانم مریم بحرینیان

چهل و ششمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع:

 Effects of short-term personal exposure to air pollution on platelet mitochondrial DNA methylation levels and the potential mitigation by L-arginine supplementation

ارائه دهنده:  خانم نسیمه وطن دوست

چهل و هفتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع:

 Comparing dioxin-like polychlorinated biphenyls in most consumed fish species of the Caspian Sea

ارائه دهنده:  خانم خدیجه جعفری

چهل و هشتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع: 

Concentrations of urinary parabens and reproductive

ارائه دهنده:  خانم نفیسه مظفریان

چهل و نهمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع:

  Effect of prenatal exposure to per- and polyfluoroalkyl substances on childhood allergies and common infectious diseases in children up to age 7 years: The Hokkaido study on environment and children's health

ارائه دهنده:  خانم نسیم رفیعی

پنجاهمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  3 شهریور ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع:

Vitamin D deficiency in non-autoimmune hypothyroidism: a case-control study 

ارائه دهنده:  خانم  فرشته حسینی فر

پنجاه و یکمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  17 شهریور ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت مجازی برگزار گردید.

موضوع:

Exposure to disinfection by-products in swimming pools and biomarkers of genotoxicity and respiratory damage – The PISCINA2 Study

ارائه دهنده:   خانم خدیجه جعفری

پنجاه و هشتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  6 بهمن ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

The Association Between Exposure to Ambient Particulate Mater and Childhood Obesity: A Systematic Review  and Meta-Analysis

ارائه دهنده:   خانم نفیسه مظفریان

پنجاه و نهمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  27 بهمن ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Environmental exposures to pesticides, phthalates, phenols and trace elements are associated with neurodevelopment in the CHARGE study

ارائه دهنده:   خانم نسیم رفیعی

شصتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  11 اسفند ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Individual risk management strategy and potential therapeutic options for the COVID-19 pandemic

ارائه دهنده:   خانم خدیجه جعفری

شصت و یکمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ  18 اسفند ۱۴۰۰  در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Platelet mitochondrial DNA methylation predicts future cardiovascular outcome in adults with overweight and obesity

ارائه دهنده:   خانم نسیمه وطن دوست

شصت و دومین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Urinary bisphenol A and its alternatives among pregnant women: Predictors and risk assessment

ارائه دهنده:   خانم خدیجه جعفری

شصت و سومین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 4 خرداد 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Longitudinal analyses of maternal and cord blood manganese levels and neurodevelopment in children up to 3 years of age: The Japan Environment and Children’s Study (JECS)

ارائه دهنده:   خانم نسیم رفیعی

شصت و چهارمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 1 تیر 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Parental occupational exposure pre- and post-conception and development of asthma in offspring

ارائه دهنده:   خانم آسیه حیدری

جهت اطلاع بیشتر: لینک خبر

شصت و پنجمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 15 تیر 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Ambient air pollution and obesity in school-aged children and adolescents: A multicenter study in China

ارائه دهنده:   خانم مریم بحرینیان

جهت اطلاع بیشتر: لینک خبر

شصت و ششمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 29 تیر 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Associations of prepubertal urinary phthalate metabolite concentrations with pubertal onset among a longitudinal cohort of boys

ارائه دهنده:   خانم نفیسه مظفریان

جهت اطلاع بیشتر: لینک خبر

شصت و هفتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 12 مرداد 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Associations between hair levels of trace elements and the risk of preterm birth among pregnant women: A prospective nested case-control study in Beijing Birth Cohort (BBC), China

ارائه دهنده:   خانم نسیم رفیعی

جهت اطلاع بیشتر: لینک خبر

شصت و هشتمین جلسه  ژورنال کلاب 

در تاریخ 9 شهریور 1401 در محل پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر  به صورت حضوری برگزار گردید.

موضوع:

Long-term exposure to ambient air pollution and metabolic syndrome in children and adolescents: A national cross-sectional study in China

ارائه دهنده:   خانم مریم بحرینیان

جهت اطلاع بیشتر: لینک خبر