رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقای رتبه علمی آقای دکتر ابراهیم عبداله پور از مرتبه استادیاری به دانشیاری

بدینوسیله ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر ابراهیم عبداله پور عضو محترم هيأت علمي مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده و سلامتی و موفقیت روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمائیم.

https://mui.ac.ir/fa/node/4755