رفتن به محتوای اصلی
x

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی روز سه شنبه 8 خرداد ماه 1403 به صورت حضوری و با شرکت اعضای این شورا در ساختمان آفرینش برگزار شد. در این جلسه ضمن استماع نظرات، بحثو تبادل نظر، طرح های پژوهشی ارسالی از طرف پژوهشگران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.