رفتن به محتوای اصلی
x

سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده

سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی روز سه شنبه 10 بهمن ماه 1402 به صورت حضوری و با شرکت اعضای این شورا در ساختمان آفرینش برگزار شد. در این جلسه ضمن استماع نظرات، بحثو تبادل نظر، طرح های پژوهشی ارسالی از طرف پژوهشگران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.