رفتن به محتوای اصلی
x

وبینارها و کارگاه های پژوهشکده در آذرماه پژوهش

پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر به مناسبت آذرماه پژوهش مجموعه وبینارهایی را از تاریخ 19 تا 29 آذر برگزار می نماید.

وبینارها دارای امتیاز بازآموزی و توانمند سازی می باشند.