رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش طرح های تحقیقاتی

 

محققان و دانشجویان علاقه مند و اعضای هیئت علمی می توانند در صورت تمایل طرح های تحقیقاتی پیشنهادی خود در حیطه اولویت های پژوهشی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر را مطابق با فرمت استاندارد پروپوزال معاونت تحقیقات و فناوری جهت طرح در شورای پژوهشی پژوهشکده ارسال نمایند.

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۰

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۱

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۴

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۱۶

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۱۴

فاکس:

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۰

 

جهت دریافت هر یک از فرم ها روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات : 

                                 فرم  نقشه تحقیقاتی(Research Map)

                                 فرم درخواست پروپوزال (RFP)                         

                                 فرم خام گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی     

                                 پروپوزال طرح پژوهشی (RES)  

                                 پروپوزال مطالعات کیفی (QRS)

                                 پروپوزال مطالعات مرور نظام مند (SRV)

                                 پیش پروپوزال انگلیسی (EPP)

                                 پروپوزال طرح پژوهشی انگلیسی (EFP)

                                 فرم ارایه گزارش پایانی طرح های پژوهشی

                                 پروپوزال ثبت بیماریها(REG)

                                 شیوه نامه تدوین پروپوزال ثبت بیماری ها

                                 فرم گزارش مورد بالینی

                                 فرم رضایت نامه گزارش مورد بالینی

                                 فرم تعهد پزشک ناظر بر اجرای کارآزمایی های بالینی

                                 فرم درخواست تجمیع پژوهانه

 

مدیریت توسعه فناوری :

                                پروپوزال پایان نامه محصول محور

                                فرم پروپزال کلان گرنت رویش

                                فرم طرح کسب و کار

                                بوم مدل کسب و کار مربوط

                                فرم مشخصات تیم اجرایی متقاضی پذیرش در مرکز نوآوری      

                                فرم مشخصات طرح جهت پذیرش در مرکز نوآوری

                                چک لیست نظارت بر کارآزمایی بالینی

                                چک لیست گزارش بالینی

                                فرم طرح پیشنهاد ارزیابی بالینی

                                تفاهم نامه عضو هیأت علمی مهمان در صنعت

                                نمونه قرارداد خارجی با صنعت

                                قرار داد داخلی

                                تسویه حساب شرکت-واحد فناور با مرکز رشد

                                در خواست تجهیزات سرمایه ای از مرکز رشد

                                درخواست استفاده از خدمات پشتیبانی و تخصصی

                                فرایند پذیرش در مرکز رشد

                                فرم در خواست پذیرش در مرکز رشد

                                قرارداد رشد مقدماتی

                                قرارداد رشد

                                نمونه پاور پوینت ارائه طرح در جلسه شورای فناوری

                                درخواست استعلام اختراع

                                فرم معرفی مخترع مسئول

                                اطلاعات تکمیلی ادعای اختراع

                               پروپوزال طرح تحقیقاتی محصول محور          

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی :

                                ترجمان دانش(KTE)

                                شیوه نامه نگارش پایان نامه ها

                               فرم نگارش پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان