رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه حضوری آموزشی

  • مبانی مقاله نویسی و بررسی مشکلات رایج در نگارش آن

مدرس: دکتر ابراهیم عبدالله پور (دانشیار پژوهشی اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان)

 زمان برگزاری: یکشنبه- 17 تیر ماه ۱۴۰۳ 

ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۲ 

محل برگزاری: معاونت تحقیقات و فناوری (ساختمان شماره 4، سالن شماره 3)

دارای امتیاز توانمند سازی

 ثبت نام از طریق سایت توانمندسازی: fdedc.mui.ac.ir