رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه حضوری آموزشی

طراحی و اعتبارسنجی پیام های آموزشی

مدرس: دکتر فاطمه صابر (مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان)

 زمان برگزاری: یکشنبه- 24 تیر ماه ۱۴۰۳ 

ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۲ 

محل برگزاری: معاونت تحقیقات و فناوری (ساختمان شماره 4، سالن شماره 2)

*دارای امتیاز توانمند سازی

 ثبت نام از طریق سایت توانمندسازی: fdedc.mui.ac.ir